Folk & shantykoor Westerstörm
1998
Westerstörm is initiatiefnemer
en medeorganisator
van HS MARITIEM,
een grootscheeps evenement in het kader van de scheepvaart en de scheepsbouw in de gemeente Hoogezand-Sappemeer
1998