Folk & shantykoor Westerstörm
in memoriam
Hierbij gedenken wij dat op 9 december 2014 ons erelid
Jaap Westerdiep
na een lang ziekbed is overleden.
Hierbij gedenken wij dat op 3 augustus 2015 is overleden:  Aldert Springelkamp.