SITE INFO
Informatie over de website:
Deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Er is getracht zoveel mogelijk actuele informatie te vergaren. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik en aansprakelijkheid:
Westerstörm is op geen enkele manier en/of wijze aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of gebruik van deze website. Op de website is de Wet ter bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Externe Links;
Deze website bevat een aantal externe links. Deze staan als extra service voor de bezoeker van deze website. Westerstorm is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de externe links.

Intellectueel eigendom:
De teksten, foto’s, filmpjes,  muziek en muziekfragmenten mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website berust bij de vereniging "Shantykoor Westerstörm" .

Westerstörm respecteert de rechten van derden.
Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de webmaster